MISEREND

Szentmise hétköznapokon:
kedd, csütörtök, péntek - 7:00
szombat - 18:00
vasárnap - 9:30

Rózsafüzér: szombat - 7:00

Elérhetőségek:
telefon: +36 29 340 513
mobil: +36 30 325 7173
e-mail:
Káposztássy Béla plébániai kormányzó: kaposztassy.bela@vaciegyhazmegye.hu
plébánia: gyalrkp@gmail.com
Bankszámla szám: 64400044-30065885-51100002

Lelkigondozói prédikáció sorozat B

LELKIGONDOZÓI PRÉDIKÁCIÓ SOROZAT B évre

Nem erkölcstan, nem erkölcscsőszködés, nem pszicholgizáló beteg gyógyítás,
hanem pozitív segítség nyújtás, annak megmutatása, hogy ÍGY ÉLNI JÓ !!!

Adv. 1. Veszélyben az emberség
O. Íme te haragudtál ránk, és mi mégis tovább vétkeztünk, bűneinkben vagyunk régtől fogva, bárcsak megszabadulnánk.
L. Semmi kegyelmet nem nélkülöztök... Ő mindvégig megerősít titeket...
E. Legyetek hát éberek!
Vétkezünk, pedig nem nélkülözzük a kegyelmet! Éberség!
PL. Statisztika, tényszerű helyzetjelentés.....
Kontraszt: A mai ember a világot uralja, saját szellemét pedig elveszti.
A szellem az Isten ellen fordul. Test, város, gép határoz meg mindent.
Kultúrák pusztulnak... Ifjúsági bűnözők, lelki betegségek vannak..
Sosem lakik jól... Önmagát csodálja, nem az Istent.
Vissza kell szerezni a lelket, Vissza kell szerezni Jézus Krisztust.
Bangha: A világot Krisztusnak, a világnak Krisztust
II. János Pál Ne féljetek Krisztustól.

Adv. 2. Ember a talpán
O. Ami egyenetlen váljék egyenessé és sima úttá, ami göröngyös.
L. Minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek.
E. Készítsétek az Úr útját, ami sima, váljék egyenessé.
Egyenes, szent ember a jellemek csúcsa.
Pl. Egy teljes /kiegyensúlyozott, egyes vonalvezetésű/ ember!
A normális ember felépítése...Lábával, önmagától, a földön jár!
De a nem normális:
-Fejen jár: Érzékiség, betegség, test súlya.
-Kúszva jár: Vontatókötél kell neki.
-Lebegve jár: Fantáziál.

Adv. 3. Két létsík
O. Az Úr kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.
L.. Ne oltsátok ki a lelket, a prófétai beszédet ne vessétek meg.
E.. Köztetek van, akit ti nem ismertek.
A felkenés, a prófétaság felülről van, csak nem ismerjük.
Pl. Akinek van „túlvilági” érzéke.
Két létsíkkal kell számolni. Felfelé és oldalt, Isten felé, emberek felé.
Kétféle magatartás: Kiáradás, visszahúzódás. Elszigetelődés , vagy láncolatba kapcsolódás.
Ami közel van azt látni kell, helyet készíteni neki, kilépni az embernek magából.
Ami távol van az után érdeklődni kell, s a szívünkben hordozni.
Érvek: Isten a saját képére teremtett.
Az üdvösség személyes és kollektív.
Eredetileg az emberiség egy, ezt kell helyreállítani.
Lehet-e testvér, akinek nincs közös atyja?
Isten Mennyei Atya, a többi testvér.

Adv. 4. Az egész-séges vagy darabjaira hullott ember
O. Veled voltam minden vállalkozásodban.
L. Neki az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség
E. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes.
Törekedni kellene a teljességre, mert Isten velünk van, övé a dicsőség, ő adja a kegyelmet.
Pl. A fékevesztett ember.
A fa áthasonítja a táplálékot, a az állat magába olvasztja táplálékát,
az ember ugyanezt az áthasonító, magába olvasztó sajátosságot éli meg.
A bűn a szellem kudarca az alsóbbrendűkkel szemben.
A muskátli, a kutya befejezett lény, az ember maga alakítja önmagát.
Az darabokra hullott ember túlfokozott, fékeveszett, ellenőrzés nélküli.
Az emberré válás minden erő értékrendje szerinti elrendezése.
Pl. ideges paripát megfogni nem könnyű, de a hatos fogat repít leggyorsabban.
Kézben kell tartani a test, szív, szellem erőit. Így lesz az ember önmaga.
A személyes szintézis ad biztonságot.
Fontolóra kell venni a célt, a tervet, a miért-et, és a hogyan-t.
Jézus a bűn okozta egyensúlyvesztést helyreállítja.
Benne nemcsak a személyes ember áll helyre, hanem megkezdődik az istengyermeki élet.

Éjféli mise Ne fojts el, nemesítsd az érzelmed.
O. Béke fejedelme.
L. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon.
E. Ne féljetek, jó hírt hozok nektek.
Béke, becsület, félelem mentesség, alattomos ellenséggel küzd.
Pl. Elfojtott indulatok.
A kijátszott érzelem megbosszulja magát.
Ne csak metsz, oltsd be! Ne csak lemondj, nemesedj!
Az önmegtagadás- szeretetből fakadjon,
az önfeláldozás – Istenért történjen,
meghalni – csak Krisztusban, a feltámadás reményével értelmes.
Az érzelmek gazdagodást jelentenek, kár elfojtani.
A kutya, hja minden vakkantásért megütik, behúzódik vackába.
Ha a gyermekkel igazságtalanul keményen bánnak, hazug, alattomos, tolvaj lesz.
A gyermek az akadálynál behunyja a szemét, de az akadály megmarad attól, hogy nem látja.
Ha az érzelmedtől megijedtél, megmarad elfojtva.
Ha megsebeznek: ne szégyelld felindultságodat, ne játszd az erőset, ne térj ki megvetéssel,
fedd fel, kezelt a bajod.
Vizsgáld meg tárgyilagosan, fogadd el, ítéld meg, dönts.
Ajánld Istennek, vidd elé!
Krisztus nem azért jött, hogy képességeidet lerombolja, hanem hogy harmóniába olvassza.

Karácsony Az anyai szeretet.
O. Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz,
L .Sok ízben sokféle módon szólt..
E. Nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
Voltak próféta nők is, szó esik a test kívánságáról, a lábak szépségéről!
L. Ma hogyan gondoljuk helyesen a női nemről?! A nő az anyaságban magasztosul fel!
Pl. Íme egy helyesen gondolkodó nő!.
Pál: Nincs többé: zsidó vagy görög, úr vagy rabszolga, férfi vagy nő.
A Teremtő: Hajtsátok uralmatok alá /többesszám/
Fájdalommal szülöd gyermeked... /egyes szám/
Arcod verejtékével eszed kenyered... „
Ugyanaz a férfi és nő méltósága, feladata, a szerepük különbözik, kiegészítődik.
F: világot épít, N: emberséget növel. F: nagyobb közösséget épít N: kisebb közösséget épít
F N kapcsolata Pl. mag és talaj F -t a N befogadja, a N-t a F megtermékenyíti.
A fiús lányok, lányos fiúk torzszülöttek. Ne akarják egymás szerepét...:
A nő ne legyen hivalkodóan erős, a nő maradjon törékeny titok, csak óvatosan megközelíthető.
A nő ne csak a testét adja, nem tudja kielégíteni azt, aki a lelkét kívánja.
A nőnek az életet kell szolgálni: keze alatt él a virág, kiscsibe, a kisgyerek.
A modern világ nélkülözi az életet adó nőt.
A nők téves emancipációja: valaki akar lenni a világ számára.
A nő a férfinek segítsen az otthon alakításában, a világnak otthonossá tételében.
A gőgös, önzésre hajló /sajátos szerepe miatt/ férfit figyelmeztesse tökéletlenségére.

Karácsony II. Csak az önző hibázza el az életét
O. Kegyemmel és erővel eltelve csodákat és jeleket művelt a nép körében.
E. Egyetek előttük tanúságot.
István az egyike a hét jó hírben álló /nőtlen/ férfinek. Teljes lett az ő életük is.
Pl. Még II. János Pálnak is volt egy idősebb testvér barátja, aki fontos szereplője volt a hivatása ébredésének.
Egyedül élsz:. Okok. Szüleid, visszautasításod, betegségek, jótékonykodásod.
Ne a kényszert nézd, szabadon vállalva sorsod, boldoggá tesz.
Ki vagy: szüleid szemében gyerek, /agglegyén, vénlány – ne is mondjunk ilyet!/
Van másfajta egyesülés, mint a testi, ez szellemi összeforrás minden emberrel,
van másfajta termékenység is, mint a testi, ez a lelki anyaság.-atyaság, mentori szerep,
Meddő az, aki szeretet nélkül él. Ezért Tárd ki magad a szeretet felé...
Nem kell gyereknek maradnod. Felnőttnek lenni, belső önállóságra szert tenni.
/A szülőkkel szemben mindez nehéz, szint4e művészet!/
Nem kell elsorvasztani érzelmeidet, de ne legyen csak egy barátod,
ne csak magános legyen,
ne csak egy családot kedvelj!
Legyen széleskörű kapcsolat rendszered!
Ne menekülj a rosszul értelmezett jámborságba se!

Újév Ifjú, készülj fel.
O. Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget.
L. Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.
E. Mária szívébe véste szavaikat és gyakran elgondolkodott rajtuk.
Egy felénk forduló arc könnyen a szívünkbe vésődik. Különösen az asszonyok, anyák tudják észrevenni gyermekeik mosolyát.
Pl. A diák szerelem komolysága. - Mindjárt kezdjük az évet valami jóval...
A férfi és nő kapcsolata a házasságban kegyelem közvetítő, életet adó kapcsolat.
Ily nagy feladatra fel kell készülni!
Éhes vagy, egyél, de ne csak az élvezetért. A szív éhessége sem rossz!
A gyerek kapaszkodva jár, de a megragadást váltsa fel az önállóság, az adás.
Szeretni: nem a másikat birtokba venni, odaadni magunkat,
tanulni megfeledkezni magunkról, megnyílni mások előtt,
megérteni, eszmecserét fojtatni.

Vízkereszt Az ember és a dobogója, vagyis mennyiségi gondolkodás
O. Ide özönlik a nemzetek kincse.
L.A pogányok is társörökösök.
E. Kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékot adtak neki...
De mi a kincs, az örökség, az ajándék??? Bizonyára egy derék embernél nincs nagyobb ajándék...
Pl. Egy mennyiségi gondolkodású ember.
A dobogó – az amitől az ember nagyobb és magasabb, boldogabb.
A modern világ az anyagiaktól remél nagyságot, boldogságot.
Ördögi kör: előbb kerékpár, aztán motor, kis pénz, nagy pénz, kis autó, nagy autó.
Mindig emelkedik a nívó, ahol élni kell.
Ma a műveltség is mennyiségi: a kvíz műsorok nem logikai játékok, hanem a lexikális tudásra építenek.
Mekkora a cipőd sarka? - nem ad lényegeset. Az ember nem alulról növekszik.
Akkor növekszik, ha figyel a húzóerőre.
A végtelenre vagy teremtve. A véges anyagiak ezt sosem elégítik ki.
Aki az útelágazásnál célt téveszt, annak vissza kell fordulni. A birtoklás nem ad semmit.
A szegénység nem jelenti azt, hogy nem vagy rabja az anyagi világnak. Pl. irigy vagy.
Próbáld ki magad: Időnként ajándékozd el nemcsak a feleslegeset, hanem azt is, ami még neked is jó lenne.

Címkék: